Compania publică cu răspundere limitată sub numele de „Eurobank Property Services S.A.” (denumită în continuare „Compania”) dorește să informeze persoanele la care se referă datele personale (denumite în continuare „Persoanele vizate”), vizitatorii sau utilizatorii site-ului www.eurobankpropertyservices.net (denumit în continuare „site web”), că datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu termenii de mai jos, dispozițiile relevante din legislația grecească, europeană și internațională cu privire la datele cu caracter personal, aflate în vigoare la momentul respectiv, precum și deciziile, instrucțiunile și actele normative ale Autorității elene pentru protecția datelor.

Operator de date  
Operatorul de date este compania publică cu răspundere limitată sub numele corporativ „Eurobank Property Services S.A.”, 7 Eslin Street & 20 Amaliados Street, 11523, Atena, cu nr. de înregistrare (ΓΕΜΗ) 002296701000, număr de telefon:  211-8809415.

Datele cu caracter personal pe care compania le colectează și prelucrează 
Compania se asigură că datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în mod corect și legal. Datele cu caracter personal înseamnă informații care identifică direct sau indirect Personale vizate, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi numele sau adresa de e-mail. Prin completarea și depunerea formularului de comunicare electronic sau formularului de exprimare a interesului, care sunt ambele disponibile pe site, Persoanele vizate oferă companiei numele lor, adresa lor de e-mail și numărul de telefon. Datele menționate mai sus colectate de către companie sunt absolut necesare pentru a răspunde la cererile Persoanelor vizate / presta serviciile pe care Persoanele vizate le-au solicitat.  (Vă rugăm să consultați mai jos „Scopul prelucrării datelor”). Persoanele vizate trebuie să se asigure că datele personale pe care le oferă sunt corecte și exacte și se angajează să informeze Compania despre orice modificare a acestora. Persoanele vizate sunt exclusiv răspunzătoare pentru orice pierdere sau daună a Companiei sau oricărui terț care decurge din sau în legătură cu depunerea de către Persoanele vizate a unor informații/date cu caracter personal care sunt incorecte, inexacte sau incomplete. În formularul de comunicare electronic menționat mai sus și în formularul de exprimare a interesului există câmpuri de text liber. Persoanele vizate nu trebuie să înregistreze în aceste câmpuri de text liber nicio informație/date confidențiale sau sensibile care le dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, caracteristicile genetice, orientarea sexuală, informații despre cazierul lor, numărul de asigurare socială sau cod personal etc. În cazul în care Persoanele vizate oferă/trimit date sensibile în modul menționat mai sus, sunt exclusiv răspunzătoare pentru toate pericolele care decurg din sau în legătură cu astfel de depunere. 

Scopul prelucrării datelor 
Compania sau / și procesatorii care acționează la instrucțiunile sale și colectează în numele său, prelucrează și folosesc datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și condițiile prezentei notificări. Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal este comunicarea dintre Companie și Persoanele vizate pentru a răspunde la solicitările acestora specificate în formularul de comunicare sau în cel de exprimare al interesului. Compania colectează, prelucrează date cu caracter personal numai și exclusiv în scopurile menționate mai sus și în măsura necesară pentru a realiza în mod eficient aceste scopuri. Datele sunt adecvate, pertinente și neexcesive în raport cu scopurile pentru care acestea sunt prelucrate la un moment dat, exacte și, dacă este necesar, actualizate.

Perioada de păstrare a datelor

Datele sunt păstrate doar pentru perioada de timp necesară pentru a atinge obiectivele/scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate. Odată ce perioada menționată anterior a expirat, datele sunt șterse în siguranță, cu excepția cazului în care legislația impune continuarea păstrării acestora.

Securitatea datelor 
Compania procesează datele cu caracter personal într-un mod care le protejează confidențialitatea. Compania a luat toate măsurile corespunzătoare organizatorice și tehnice pentru a asigura securitatea datelor și pentru ca datele să fie protejate împotriva oricărei distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi accidentale, modificare, divulgare sau acces interzis sau orice altă formă de prelucrare ilegală. Deși se fac eforturi concertate pentru a proteja datele cu caracter personal, compania nu poate garanta securitatea datelor transmise către site-ul său pentru că transmiterea de informații/date prin internet nu este complet sigură. 

Destinatarii datelor 
Destinatarii datelor includ compania și procesatorii de date în numele companiei (pentru mai multe detalii cu privire la procesatorii de date vă rugăm să consultați mai jos partea corespunzătoare din prezenta notificare). Compania garantează că nu transferă, dezvăluie, pune la dispoziție datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate către terțe părți în niciun scop sau utilizare. Compania își rezervă dreptul de a dezvălui datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate, dacă acest lucru este cerut prin lege sau de agențiile guvernamentale/de stat, autoritățile publice sau organele de drept.  

Procesatorii de date în numele companiei 
Compania colaborează cu societatea-mamă, Eurobank Ergasias S.A., care acționează ca procesator în numele și conform instrucțiunilor Companiei în sensul menționat mai sus, stochează datele cu caracter personal furnizate de Persoanele vizate în formularele de comunicare electronică și de exprimare a interesului. 

Cookie-uri
Compania, pentru a se asigura că site-ul său funcționează corect, plasează uneori fișiere mici de date, așa-numitele „cookie-uri” pe calculatorul Persoanelor vizate. Pentru mai multe informații cu privire la cele de mai sus, Persoanele vizate sunt rugate să citească Politica Companiei privire cookie-urile. 

Link-uri către site-uri terțe
Orice interconexiune între acest site web și orice alt site al unei terțe părți prin intermediul unor link-uri speciale (link-uri, hyperlink-uri sau bannere) nu înseamnă acceptarea vreunei responsabilități din partea Companiei pentru politicile aplicate de aceste site-uri cu privire la manipularea și protecția datelor cu caracter personal. Persoanele vizate trebuie să se asigure că sunt informate cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal de aceste site-uri.

Dreptul la acces și dreptul de a obiecta
Persoanele vizate au dreptul să știe dacă datele lor personale sunt sau au fost prelucrate (dreptul de acces, articolul 12 2472/Legea 1997). Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul să prezinte obiecții în scris în orice moment cu privire la prelucrarea datelor lor personale (dreptul de a obiecta, articolul 13 2472/legea 1997).  Persoanele vizate își pot exercita drepturile menționate mai sus prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă de e-mail: eurobankpropertyservices@eurobank.gr, de pe adresa de e-mail pe care Persoanele vizate au transmis-o/completat-o în formularul de comunicare electronică sau în formularul de exprimare a interesului, astfel încât Persoanele vizate să poată fi identificate de către Companie. Alternativ, Persoanele vizate pot adresa aceste probleme birourilor companiei de pe adresa 7 Eslin Street & 20 Amaliados Street, 11523, Atena, număr de telefon: 211-8809393, Număr Fax: 211-8809419. Compania își rezervă dreptul de a cere Persoanelor vizate să își confirme identitatea înainte de a putea răspunde și de a procesa cererea. 

Contactarea autorității elene pentru protecția datelor
În cazul în care Personale vizate consideră că protecția datelor cu caracter personal a fost compromisă în vreun fel, acestea pot depune o plângere la autoritatea elenă pentru protecția datelor:
Autoritatea elenă de protecție a datelor 
1-3 Kifissias Avenue, 11523 Atena, Grecia
Telefon: +302106475628
email: contact@dpa.gr
Deoarece prezenta notificare și condițiile din prezentul document pot fi modificate, Persoanele vizate trebuie să verifice în mod regulat conținutul acestei notificări pentru orice modificări.